Akvarie

Gode råd ved anskaffelse af akvarie.
 
1. Køb ikke dit første akvarie for lille! - et stort akvarie er nemmere at passe end et lille da det er nemmere, at få en stabil balance desto større akvariet er.
Mindste størrelse vi anbefaler, at starte med er 54 liter.
 
2. Ved opstart skal akvariet stilles på et fast underlag og stilles i vater inden vandet påfyldes. evt kan man stille akvariet på et tynd stykke flamingo eller lign. til udligne evt. skævheder.
 
3. Akvariet indrettes og fyldes med vand - her efter tilrådes det, at vente mindst 5-7 dage inden fiskene sættes i. Tilsæt gerne "akvarie start" - mere info i butikken.
 
4. Grus købt i butikken er rent for bakterier og behøver ikke at koges eller lign. men bør skylles før brug da det kan indholder støv. Sten og klippestykker fra naturen kan bruges, men bør grundig rengøres inden. Grene og rødder fra naturen bør ikke anvendes i akvariet da de udvikler svamp der kan være skadeligt for fiskene, 
 
5. Planter fjernes fra potten og man bør fjerne så meget af stenulden som mulig. Det skader dog ikke akvariet hvis det ikke er muligt at fjerne det hele. Er rødderne meget lange, bør de beskæres til ca. pottens længde før planten sættes i gruset. Vær opmærksom på planternes lyskrav inden de plantes - info findes på skiltet i potten.
 
6. Gødning bør ikke tilsættes før akvarieplanterne er tydlig i vækst. typisk efter 3-5 uger.
Der kan benyttes flydende gødning eller "sticks" som stikkes ned under hver enkelt plante.
 
7. 1/4 - 1/3 af vandet skiftes ud hver 14 dag. Det nye vand tages direkte fra hanen - OBS - sørg for at temp. er ca. det samme som i akvariet.
Det er vigtigt at huske vandskiftenen da det opretholder balance i akvariet og man undgår alge og de fleste sygdoms problemer.
Filter renses efter behov, men oftes i forbindelse med vandskiftene.
 
8. Ved introduktion af nye fisk er det vigtig, at vende fiskene til vandet i deres nye hjem inden de slippes ud.
 
a. Når du kommer hjem ligges posen med fisk 10-15 min. i akvariet for, at udligne  evt. temperatur forskel.
 
b. Herefter åbnes posen og der hældes en kop vand fra akvariet op i posen - her efter venter man ca. 10 min. hvorefter processen gentages. OBS - når posen er åben er det vigtigt, at holde øje med fiskene da ilt indholdet hurtigt falder i den lille vandmængde i posen.
 
c. Her efter fanges fiskene op af posen og slippes ud i akvariet. Undgå at hælde vandet fra posen ud i akvariet. 
 
9. Det er meget vigtigt, at holde øje med sine fisk hver dag for at sikre sig, at de har det godt. Især når der er sat nye fisk i akvariet er det vigtigt at holde øje med dem. Sygdomme forårsaget af stress ved flytning viser sig ofte 1-3 dage efter, at de nye fisk er kommet i akvariet.
 
OBS - OBS - OBS - INGEN SYGDOM FORSVINDER AF SIG SELV!
så hvis du opdager, at dine fisk har det dårligt skal du reagere med det samme og sætte ind med den rigtige behandling.
Vild med dyr | CVR: 31141907 | Østergade 23, 3700 Rønne  | Tlf.: 56 95 30 28 | vildmeddyr@live.dk